Center za kreativnost

Javno povabilo v partnersko mrežo Platforma CzK 2020

30.7.-15.10.2019

 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot izvajalec Platforme Center za kreativnost (CzK) vabi zainteresirane organizacije, ki že uspešno delujejo na področju kreativnega sektorja, da se s svojo vizijo in programi v letu 2020 vključijo v partnersko mrežo platforme CzK in soustvarjajo nacionalno podporno okolje za razvoj in povezovanje tega sektorja. Platforma CzK želi s partnersko mrežo podpirati delovanje kreativnega ekosistema v Sloveniji, sinergično povezovati organizacije, programe in projekte v okviru skupne platforme, sodelovati pri oblikovanju lokalnih in nacionalnih politik, sopripravljati programe s področja kreativnega sektorja (razstave, izobraževanja, konference, predavanja, delavnice, publikacije in spletne platforme, razvoj novih izdelkov in storitev idr.) ter vzajemno podpirati in promovirati dejavnosti kreativnega sektorja doma in v tujini.
 
Celotno besedilo povabila se nahaja na tej povezavi. Za prijavo morajo kandidati izpolniti spletno prijavo, ki ji priložijo obvezne priloge. Za dostop do spletne prijave ter obrazca z obveznimi prilogami se morajo kandidati najprej prijaviti s svojim uporabniškim profilom na www.czk.si, ali registrirati (v primeru, da uporabniškega profila še nimajo).
 
Izpolnjeno spletno prijavo in obrazec z obveznimi prilogami kandidati oddajo elektronsko v e-prijavnici in ga nato natisnejo, podpišejo in žigosajo (če poslujejo z žigom) ter pošljejo priporočeno po pošti na naslov:  
 
Center za kreativnost 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana 
S pripisom: JP - Partnerska mreža Platforme CzK 2020
Rok za oddajo predlogov 
 
Povabilo je veljavno in prijave so mogoče do 15. oktobra 2019.