Portrtet Jože Plečnik

Letni program

Plečnikovo leto

1.1.-31.12.2017

V letošnjem letu obeležujemo 60. obletnico smrti in 145. obletnico rojstva arhitekturnega mojstra Jožeta Plečnika. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje se Plečnikovemu letu pridružujemo z razstavami, ki bodo osredotočene tako na arhitekturne dosežke arhitektov ljubljanske Plečnikove šole kot tudi na oblikovalske dosežke od 50. let 20. stoletja naprej iz zbirk MAO. Koncept postavitve bo deloval kot spreminjajoča se stalna razstava, kjer se bodo na dva meseca razstavljeni predmeti zamenjali z novimi deli iz zbirk MAO. V januarju in februarju bo ta posvečena projektu Moderne galerije Plečnikovega študenta Edvarda Ravnikarja.

Plečnikovo arhitekturo bomo spoznavali tudi na mesečnih vodenih ogledih po Ljubljani ob razlagi strokovnjakov in na drugih dejavnostih. Podrobnejši program bo sproti objavljen na naši spletni strani.