Tomaž Gregorič: Brez naslova 1., 1994
Marjan Pfeifer st.: Na juriš!, 1945
Marjan Smerke: Lasrogram, 1980, barvna fotografija

Fotografija

Oddelek za fotografijo hrani bogato zbirko o zgodovini slovenske fotografije, ki se je začela oblikovati sredi sedemdesetih let 20. stoletja in danes obsega okrog 12.000 izvirnih fotografij ter okrog 20.000 negativov v različnih tehnikah. V njej je zastopanih več kot 400 avtorjev in avtoric, katerih delo večinoma sega v obdobje od leta 1930 do 1980. Med zaključene celote znotraj zbirke sodijo posamezne večje zapuščine, tako dela Milenka Pegana in Marjana Pfeiferja st., ter večje avtorske donacije, denimo dela Boga Čerina, Oskarja Karla Dolenca, Janka Andreja Jelnikarja, Stojana Kerblerja in Mitje Vidmarja. MAO hrani tudi nekatera najstarejša fotografska dela v Sloveniji, ki segajo v leto 1850. Zbirka obsega tudi več kot sedemdeset starih fotoaparatov, ki jih je muzej odkupil od inž. Oskarja Karla Dolenca

V zbirki so s svojimi deli pomembno zastopani člani nekdanjega Fotokluba Ljubljana. Nekaj je tudi muzealij zgodovinsko-tehniškega značaja, tj. starih kamer in druge fotografske opreme. Posebej je treba omeniti mednarodno likovno zbirko Junij, ki jo je muzej pridobil z donacijo g. Staneta Jagodiča leta 1996, ki poleg fotografij slovenskih in tujih avtorjev vsebuje tudi risbe in grafike ter manjše število tabelnih slik in skulptur.

Zbirka je bila v veliki večini pridobljena z donacijami, le manjši del z nakupi. Z izbranimi primerki iz zbirke danes lahko predstavimo dobršen del slovenske fotografske zgodovine.

Sorodne vsebine