Thumb

Odprti poziv za sodelovanje pri predstavitvi Slovenije na 16. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia

KRAJINA, VODA IN ARHITEKTURA
Projekt Krajina, voda in arhitektura vključuje tri medsebojno povezane aktivnosti v izzivalen raziskovalen program, ki naslavlja povezave med krajino, vodo in arhitekturo:
-    predstavitev Slovenije na 18. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah
-    razstavo v MAO o zgodovini, posledicah in izzivih arhitekture v odnosu do vode in krajine
-    predstavitev ustvarjalcev Future Architecture platforme, ki obravnavajo vodo in krajino

Krajina je osnovni okvir v katerem deluje arhitektura, kot disciplina, ki na podlagi potreb posameznikov in skupnosti organizira prostor v katerem živimo in delamo. V Sloveniji je dvojnost urbanega in ruralnega vsebolj zabrisana. Vseprisotnost krajine predstavlja enega od glavnih vidikov državne identitete in temeljev kakovosti bivanja, njena privlačnost in njeni potenciali pa obenem predstavljajo tudi nevarnost za njeno uničenje.

Krajina je del podzavesti in razmišljanja. Prostor, v katerem živimo, je ključen za osebni in družbeni razvoj. Določajo ga fizične geografske značilnosti in kultura rabe, zgodovinsko raznoliki in vseprisotni človekovi posegi od stanovanjskih gradenj in naselij do infrastrukturnih in industrijskih zgradb, zgodovinskih znamenitosti, ruševin in ostankov. Naša ustvarjalnost je globoko povezana s krajino. Krajina zaznamuje slovensko kulturo na različnih področjih, v literaturi, glasbi, vizualnih umetnostih, oblikovanju, arhitekturi in drugje, na področju kulture rabe prostora, gradbenotehničnih ukrepov in varstva okolja.

Voda – od rek do ledeniških jezer, slapov, hudourniških sotesk, prodišč, mrtvic, izginjajočih jezer, barij, kraških in termalnih izvirov – je skupaj z zalogami pitne vode in morjem eden najmočnejših in odločilnih dejavnikov oblikovanja in določanja značilnosti slovenskih krajin. Namen slovenske predstavitve na 16. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah je podati provokativen in mednarodno relevanten pogled na prihodnji razvoj arhitekture skozi perspektivo vode v krajini.

Multidisciplinarna skupina arhitektov, krajinskih arhitektov, vodarjev, urbanistov, naravovarstvenikov in strategov bo poskušala odgovoriti na vprašanja, kako se je zgodovinsko spreminjala vloga vode v krajini in naselijih, kako je skozi čas zaznamovala prostor in arhitekturo ter kako nagovarja prihodnji razvoj. Na podlagi izhodiščnih ugotovitev o odnosu do vode in razvojni vlogi vode, bo skupina za predstavitev Slovenije razvila nove, izzivalne ideje o tem, kakšen razvojni potencial se skirva za slovenskimi vodami.

Cilj projekta je predstaviti, kako voda v krajini vpliva na naš odnos do življenjskega prostora in kako vseprisotnost vode v Sloveniji odločneje izkoristiti pri načrtovanju nove infrastrukture in urejanju prostora. Projekt se bo spraševal, kakšen bi moral biti prihodnji odnos med arhitekturo in vodo, kako bi zaradi podnebnih sprememb morali na novo premisliti izzive in priložnosti upravljanja z vodo v naseljenih območjih ter preverjal, ali lahko s povezovanjem funkcij in razvojem alternativnih modelov razvijemo radikalno nove prostore, načrtno poplavljane javne mestne prostore, urbane hudournike, mokrišča in ponore, amfibijske hiše ali multifunkcionalne vodne pregrade in akumulacije?
 

PREDSTAVITEV SLOVENIJE NA 16. MEDNARODNI RAZSTAVI ARHITEKTURE V BENETKAH
MAO je na podlagi sklepa ministrstva za kulturo od leta 2016 delegirana ustanova za predstavitev Slovenije na Mednarodni razstavi arhitekture. MAO želi z odprtim pozivom povabiti arhitekte, raziskovalce, kritike, kustose in druge aktivne na področju arhitekture k sodelovanju v multidisciplinarni skupini za predstavitev Slovenije na 16. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah v letu 2018.

Mednarodna razstava arhitekture na bienalu v Benetkah je najprestižnejša svetovna predstavitev arhitekture. Zagotavlja mednarodno vidnost avtorjev in njihovega dela ter odpira vrata novim priložnostim. Predstavitev na bienalu se vključuje v mednarodno razpravo o arhitekturi.

Predstavitev bo potekala v Slovenskem pavilijonu, ki se nahaja v Arsenalu. Predstavitev bo odprta ves čas trajanja 16. mednarodne razstave arhitekture v Benetkah, od maja do novembra 2018. Natančen datum otvoritve razstave bo naknadno objavil organizator, Biennale di Venezia.

Proračun za organizacijo predstavitve Slovenije na bienalu je določen na podlagi preteklih predstavitev in znaša 70.000 EUR. MAO si pridržuje pravico do spremembe proračuna glede na višino sredstev, ki bodo zagotovljena z odločbo Ministrstva za kulturo.

NAMEN POZIVA
Namen poziva je oblikovati multi-disciplinarno skupino, ki bo zasnovala, oblikovala in izvedla slovensko predstavitev na 16. Mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2018. K sodelovanju so vabljeni zainteresirani posamezniki in organizacije različnih profilov, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in sorodnih disciplin.

PRIČAKOVANA VSEBINA PREDLOGOV
Predlogi prijaviteljev se morajo navezovati na aktualne razprave o arhitekturi in prostoru v Sloveniji in morajo obenem predstaviti umestitev predlaganih tem v mednarodni kontekst. La Biennale di Venezia še ni določil naslova in teme 16. mednarodne razstave arhitekture. Usmeritev za slovensko predstavitev pod naslovom Projekt krajina, voda in arhitektura je določena na podlagi usmeritev kustosinj 16. mednarodne razstave arhitekture, Grafton Architects, podanih v javno objavljenih intervjujijh.

Vsebina predlogov, na podlagi katerih bo komisar povabil zainteresirane posameznike in skupine na razgovor mora vsebovati naslednje informacije:
- Kakšna je vaša vizija arhitekture v povezavi z vodo v krajini? (maksimalno 1000 znakov)
- Kateri izzivi in priložnosti se vam v okviru teme »krajina, voda in arhitektura« zdijo relevantni?  (maksimalno 1000 znakov)
- Kako vidite svojo vlogo v projektni skupini, katere naloge ste pripravljeni prevzeti pri izvedbi predstavitve? (maksimalno 500 znakov)
- Kratek življenjepis (maksimalno 1000 znakov)
- Seznam do 5 referenčnih del, ki ste jih izvedli in so povezana s tematiko poziva

POGOJI IN KRITERIJI ZA SODELOVANJE
Komisar
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana

Kustos slovenske predstavitve
Matevž Čelik, matevz.celik(at)mao.si

Postopek
V toku trajanja poziva bodo izbrani posamezniki ali skupine, ki se bodo odzvali na poziv, povabljeni k predstavitvi predlogov kustosu. Poziv ni razpis za izbor izvajalca predstavitve. Na podlagi prejetih predlogov in opravljenih razgovorov bo komisar izbral vsebine in člane skupine za slovensko predstavitev na 16. mednarodni razstavi arhitekture.

Upravičenci
Z odzivom na poziv se udeleženci strinjajo s postopkom in pogoji poziva. K sodelovanju so vabljeni vsi zainteresirani posamezniki in organizacije, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, urejanja voda, urbanizma, varstva narave in strateškega načrtovanja, ne glede na državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali sedeža.

Odgovori na vprašanja
Vprašanja v zvezi s pozivom lahko pošljete na naslov mao(at)mao.si. Prosimo, da kot predmet sporočila vpišete »Krajina, voda in arhitektura«

Roki in datumi
Objava poziva 15. maj 2017
Zakljujček poziva 15. junij 2017
Odločitev o oblikovanju skupine za predstavitev 30. junij 2017
Javna predstavitev članov skupine za predstavitev 28. september 2017
Razvoj in koprodukcija predstavitve z MAO september 2017 – maj 2018
Otvoritev Slovenskega pavilijona predvidoma maj 2018

Razpisna dokumentacija >>

Thumb

Razpis za 8. bienale slovenskega oblikovanja Brumen!

Začele so se prijave na 8. bienale slovenskega oblikovanja Brumen! 

Iščejo odlično slovensko oblikovanje, zato vas vabijo, da prijavite svoje najboljše projekte in se potegujete za najvišje nacionalne strokovne oblikovalske nagrade. Spoznajte letošnje novosti in si preberite razpis – vaše prijave pričakujejo do 11. septembra 2017.

Fundacija Brumen v letu 2017 organizira že 8. bienale Brumen, dveletni pregled najkakovostnejše slovenske produkcije vidnih sporočil.

Letošnji bienale Brumen sledi istemu cilju kot predhodni, prinaša pa precej sprememb, o katerih si lahko več preberete tukaj.

4. 9. - Zgodnja prijava do vključno ponedeljka, 4. 9. 2017
11. 9. - Redna prijava od 5. 9. 2017 do vključno ponedeljka 11. 9. 2017
Rok ne bo podaljšan!

 
Thumb

Znani nagrajenci in nagrajenke 2. kroga natečaja Roglight

RogLab je izbral 3 najboljše rešitve natečaja ROGLIGHT, namenjenega oblikovanju sestavljivih svetilk/senčnikov za izdelavo z laserskim rezalnikom. Zmagovalne in druge nagrajene lučke si lahko ogledate na Poletni muzejski noči v kavarni Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v soboto, 17. junija, ob 21.30 uri. 

V prvem krogu natečaja RogLight so izbrali rešitve naslednjih ustvarjalcev in ustvarjalk: Andraža Vrhovška, Benjamina Skapina, Lina Gerkmana, Petre Krnc, Sare Lorger, Urške Špeh, Tamare Lasič Jurković in Andreje Eržen; vse so pozvali, naj za izbor v drugem krogu pošljejo realiziran izdelek.
 
V prvem krogu izbrane rešitve so ustrezale natečajnim lastnostim (ploskovnost, uporaba laserja, »sestavi sam«, uporaba lahkega materiala), obenem pa so odstopale od ostalih prispelih rešitev. V drugem krogu so se osredotočili na kakovost izvedbe, preprostost izdelave, embalažo in kakovost izdelka; prve tri nagrade (366 EUR + enoletna članarina za RogLab + usposabljanja za samostojno rabo RogLabovih strojev) so tako enakovredno razdelili naslednjima avtoricama in avtorju:
 
Andreji Eržen za svetilko Okrogla lučka
Benjaminu Skapinu za svetilko Rollight
Tamari Lašič Jurković za svetilko, ki so jo poimenovali Šnavcer
 
Ostali ustvarjalci in ustvarjalke, ki so sodelovali v drugem krogu, prejmejo enomesečno članarino za RogLab.
 
Čestitke vsem nagrajekam in nagrajencem!

Več!

 
Thumb

ALUO razstava 2017

Vabljeni na tradicionalno razstavo študentskih del ob zaključku študijskega leta. Obiščite eno največjih razstav v Sloveniji med 9. in 12. junijem, ki na štirih lokacijah po Ljubljani na ogled ponuja dela več kot 500 različnih avtorjev s področij likovnih umetnosti, restavratorstva in oblikovanja. VSTOP PROST.

Več >>

1 2 3 4 5  ...