Thumb

Politike, znanje in arhitektura: Poziv za oddajo projektov za predstavitev na Beneškem arhitekturnem bienalu 2020

 
Objavljamo poziv za oddajo projektov za predstavitev v Slovenskem paviljonu na  17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020.
 
I. UVOD
 
Z odprtim pozivom Muzej za arhitekturo in oblikovanje vabi zainteresirane k oddaji predlogov za predstavitev v Slovenskem paviljonu na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Bienalle di Venezia 2020, v Benetkah.
 
Namen poziva je izbor projekta in projektne skupine, ki bo zasnovala, oblikovala in izvedla Slovenski paviljon na 17. Mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020. K sodelovanju so vabljeni arhitekti, krajinski arhitekti, oblikovalci, umetniki, kustosi, drugi zainteresirani posamezniki različnih izobrazb in organizacije različnih profilov, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in sorodnih disciplin. 
 
Namen razstave v Slovenskem pavilionu na 17. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah je sodelovati in prispevati k sodobni mednarodni razpravi o arhitekturi in aktualno arhitekturno razpravo v Sloveniji povezati z mednarodnim diskurzom. Predlog za razstavo v Slovenskem paviljonu se mora navezovati na aktualne razprave o arhitekturi in prostoru v Sloveniji in mora obenem predstaviti umestitev predlagane razstave v trenutnem mednarodnem kontekstu.
 
Mednarodna razstava arhitekture na bienalu v Benetkah je najprestižnejša svetovna predstavitev arhitekture. S sodelovanjem na bienalu je izbranim avtorjem in njihovemu delu zagotavljena mednarodna vidnost in strokovna izmenjava na najvišji ravni, ki odpira vrata novim priložnostim. Slovenska predstavitev na bienalu se mora vključevati v mednarodno razpravo o aktualnih problemih v arhitekturi in aktualnih svetovnih problemih, na katere se odziva arhitektura. 
 
Slovenski paviljon na 17. mednarodni razstavi arhitekture bo v Arsenalu. Paviljon bo odprt ves čas trajanja 17. mednarodne razstave arhitekture v Benetkah, od 23. maja do 29. novembra 2020.
 
MAO je na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo Republike Slovenije imenovan kot delegirana ustanova za predstavitev Slovenije na Mednarodni razstavi arhitekture. MAO z odprtim pozivom vabi arhitekte, raziskovalce, kritike, kustose in druge aktivne na področju arhitekture k posredovanju predlogov za predstavitev Slovenije na 17. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah v letu 2018.
 
 
II. TEMA RAZSTAVE V SLOVENSKEM PAVILJONU
 
Naslov in tema 17. mednarodne razstave arhitekture - La Biennale di Venezia 2020 še nista določena. Za namen poziva MAO podaja okvirna tematska izhodišča za slovenski paviljon pod naslovom »Politike, znanje in arhitektura«. Izhodišča so pripravljena na podlagi javno objavljenih besedil, izjav in intervjujev kustosa 17. mednarodne razstave arhitekture, Hashima Sarkisa.
 
Politike, znanje in arhitektura
 
Arhitektura in produkcija grajenega prostora odražata družbene vrednote, na katerih temelji politika, ki v danem trenutku gradi prostor. Temeljni in za arhitekturo ključni družbeni vrednoti sta znanje in mišljenje. Vpliv med arhitekturo, znanjem in politiko deluje tudi v obratni smeri. Arhitektura ima moč, da sooblikuje družbene vrednote, da proizvaja in omogoča novo znanje in mišljenje ter s tem sooblikuje politike. Dobra arhitektura gradi boljšo družbo, in ji mora omogočiti, da se razvije v radikalno drugačno družbo, strukturirano na način, da se bo sposobna spopasti z vprašanji 21. stoletja.
 
V začetku 21. stoletja se človeštvo spopada z velikimi političnimi izzivi, ki so neizogibni tudi za slovensko družbo. Nadaljevanje globalne nepravičnosti in neenakosti v povezavi z okoljskimi problemi, boleznimi, zatiranjem različnih družbenih skupin na podlagi spolnih, rasnih, etničnih in verskih predsodkov in neustavljiva rast svetovnega prebivalstva zahtevajo ustvarjalno razmišljanje o temeljih človekovega političnega združevanja. Soočanje z velikimi novimi izzivi bolj kot kdaj koli prej od človeštva zahteva novo znanje, globalno povezovanje in sodelovanje.  Razstava v slovenskem paviljonu na bienalu bo iskala odgovor na mnoga vprašanja povezana s politikami, znanjem in arhitekturo. 
 
Kako je arhitektura povezana z oblikovanjem našega odnosa do sveta in državljanskih idealov? 
 
Kako arhitektura govori o spremembah politik? 
 
Kako oblast, vlada in država razumejo in uporabljajo arhitekturo za namen izboljšanje kakovosti življenja, družbene blaginje in gospodarskega napredka? 
 
Kako arhitektura z materializacijo idej dokazuje ali bi lahko dokazala, da so javno dobro, gospodarski razvoj in razvoj zdrave družbe neločljivo povezani? 
 
Ali globalno povezovanje in sodelovanje ter pridobivanje novih znanj za soočenje najbolj perečimi problemi človeštva zahteva nove strukture in so zanj potrebni novi družbeni prostori? 
 
Kakšne so vizije novih družbenih prostorov?
 
Vprašanje ni, kaj lahko arhitektura naredi za družbo, ampak kaj arhitektura lahko naredi (v družbi)?
III. POSTOPEK IN POGOJI ZA SODELOVANJE PRI POZIVU
 
Delegirana institucija
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000 Ljubljana
email: mao@mao.si 
 
Komisija za izbor projekta
Predsednik, komisar: Matevž Čelik
Člani: izr. prof. ddr. Petra Čeferin, FA, Univerza v Ljubljani
Miloš Kosec, član uredništva revije Outsider 
doc. Bika Rebek, GSAPP, University of Columbia, New York
izr. prof. dr. Peter Šenk, FGPA, Univerza v Mariboru 
prof. dr. Aleš Vodopivec, FA, Univerza v Ljubljani
izr. prof. mag. Boštjan Vuga, Sadar + Vuga arhitekti
Konsultanti:  Komisija si pridržije pravico, da se po potrebi posvetuje s specializiranimi svetovalci. 
 
Postopek
Izmed pravočasno oddanih in popolnih predlogov bo komisar skupaj s komisijo izbral predlog za slovensko predstavitev na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020.
 
Upravičenci
Z odzivom na poziv se udeleženci strinjajo s postopkom in pogoji poziva. K sodelovanju so vabljeni zainteresirani posamezniki in organizacije s slovenskim državljanstvom ali stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskih politik, urbanizma, strateškega načrtovanja in raziskav na navedenih področjih. 
 
Odgovori na vprašanja
Vprašanja v zvezi s pozivom lahko pošljete na naslov mao@mao.si do vključno 30. avgusta. Prosimo, da kot predmet sporočila vpišete »Beneški bienale 2020«.
 
Roki in datumi
Objava poziva: ponedeljek, 24. junij 2019
Vprašanja: petek, 30. avgust 2019
Rok za oddajo projektov: petek, 13. september 2019, do 00:00 (CET)
Odločitev o izboru predloga za predstavitev: 23. september 2019
Razvoj in koprodukcija predstavitve z MAO: september 2019 – april 2020
Predogled za novinarje in strokovno javnost: 21. – 22. maj 2020
Otvoritev Slovenskega pavilijona: 23. maj 2020
 
Naslov za oddajo predlogov
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
S pripisom »Beneški bienale 2020« ali na elektronski naslov mao@mao.si
Predmet sporočila mora biti »Beneški bienale 2020«.
 
Proračun za izvedbo paviljona
Zaželeno je, da prijavitelji predlogu predložijo svojo finančno strategijo. Proračun za izvedbo predstavitve Slovenije na bienalu je določen na podlagi preteklih predstavitev in znaša 70.000 EUR (bruto z vsemi dajatvami). V proračun morajo biti zajeti honorarji avtorjev s potnimi stroški, stroški produkcije in postavitve razstave, transportni stroški konstrukcije ter stroški digitalnih in tiskanih publikacij, potrebnih za izvedbo projekta. Po potrebi se proračun lahko poveča s sponzorskimi sredstvi, z aktivnim sodelovanjem izbranih udeležencev pri pridobivanju sredstev. Poleg produkcijskih sredstev MAO zagotavlja najem prostora v Arsenalu, organizacijsko, logistično in komunikacijsko vodenje predstavitve ter vzdrževanje paviljona v toku trajanja bienala. MAO si pridržuje pravico do spremembe proračuna glede na višino sredstev, ki bodo zagotovljena z odločbo Ministrstva za kulturo za leto 2020.
 
Zahtevani dokumenti
delovni naslov predlagane razstave,
opis teme in koncepta razstave (maks. 3.500 znakov), A4,
ilustracija koncepta (skica, risba, kolaž itd.) ki prikazuje potenciale predloga razstave, do 3 x A4,
finančni načrt projekta s honorarji, produkcijskimi, potnimi in transportnimi stroški,
ime/imena kustosa/kustosov,
ime/imena avtorja/avtorjev,
kratki življenjepisi predlaganih kustosov, avtorjev in drugih sodelavcev (maks. 1.000 znakov),
predstavitev maks. 5 referenčnih del predlaganih kustosov in avtorjev, do 5 x A4.
Vsi predlogi naj bodo oddani na formatu A4.
 
Kriteriji za izbor
jasnost in sodobnost predlagane teme in koncepta,
vizualni potencial razstave,
kuratorski in prostorski potencial predlagane teme,
zmožnost projektne skupine za jasno in inovativno predstavitev sodobne arhitekturne teme,
odraz slovenske arhitekturne scene in trenutne realnosti arhitekture v Sloveniji,
čitljivost komunikacije in zmožnost nagovoriti široko mednarodno javnost,
skladnost predlaganega koncepta s proračunom 70.000 EUR bruto z vsemi dajatvami, vključno s honorarji, transportom, produkcijskimi stroški razstave, komunikacijo in publikacijo.
 
Obvestilo o izboru
Vsi predlagatelji bodo pisno obveščeni o izboru predloga.
 
Izvedba
Izbrana projektna skupina je dolžna izvesti projekt v sodelovanju s projektno skupino Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki bo vodila izvedbo. Podizvajalce potrjuje MAO.
 
Jezik
Uradni jezik poziva za sodelovanje za izbor projekta za Slovenski paviljon na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020 je slovenski. Vsi tiskani in digitalni materiali (katalog, zloženke, spremna besedila na raztavi) morajo biti v slovenščini, angleščini in italijanščini.
__
Program MAO in slovensko predstavitev v Benetkah financira Ministrstvo za kulturo.
 
Thumb

Odprti poziv - BIO 26: Spremljevalni projekti

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, organizator 26. bienala oblikovanja (BIO 26) v Ljubljani, podaljšuje odprti poziv za sodelovanje pri programu BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, programu vzporednih dogodkov, katerega namen je podati širši pogled na vprašanja, obravnavana na osrednji razstavi bienala SKUPNO ZNANJE, ki sta jo zasnovala avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler ter pomočnica kustosa Aline Lara RezendeNajboljši izbrani projekti bodo imeli možnost predstavitve na osrednjih lokacijah spremljevalnega programa BIO 26: Stekleni atrij MOL (Mestni trg 1) in podhod Ajdovščina.
 
Osrednja tema 26. bienala oblikovanja z naslovom BIO 26 – SKUPNO ZNANJE zajema večrazsežnost krize informacij in njen vpliv na državljanstvo ter vlogo in potencial sodobnega oblikovanja pri vzpostavljanju znanj in resnic ter pri ponovni osmislitvi naše infosfere. Z vključevanjem različnih vsebin, struktur in deležnikov želi 26. bienale oblikovanja najti nove načine, odkriti potenciale, predstaviti projekte ter raziskati koncepte in sisteme, s katerimi bi razdiralni informacijski kaos spremenili v ustvarjalne zbirke znanja. Pojem »skupno znanje« se nanaša na znanje, ki ga ljudje v določeni skupnosti imajo in si ga med seboj delijo, v širšem smislu pa tudi na njihovo razmišljanje in na to, kako izražajo svoje ideje, občutke in prepričanja. Poleg tega izraz »skupno znanje« nosi v sebi tudi idejo splošnega znanja skupnosti. 
 
K sodelovanju pri programu SPREMLJEVALNI PROJEKTI, ki bo spremljal bienale z raznolikim programom dogodkov, razstav, predavanj in drugih projektov, vabimo lokalne in mednarodne oblikovalce, kreativce, kustose, izobraževalne ustanove in kulturne organizacije.
 
Program SPREMLJEVALNI PROJEKTI lahko vključuje predstavitve posameznikov ali skupin, nove ali že uveljavljene projekte, razstave in dogodke, ki se nanašajo na širok spekter dejavnosti na področju oblikovanja ter so vezani na osrednjo temo bienala. Iščemo dogodke, ki bodo povezali vprašanja, ki jih odpira BIO 26 z lokalnim kreativnim ekosistemom in s splošno javnostjo. Iščemo projekte, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, eksperimenta, trga in podjetništva ter vzpostavljajo stališče do produkcije znanj in s tem povezane vloge kreativnosti v družbi. Dogodki in njihove lokacije bodo postali točke zbliževanja v Ljubljani ter tako prispevali k ustvarjanju bogatega in privlačnega programa bienala, ki se bo odvijal med 14. novembrom 2019 in 9. februarjem 2020.
 
Komisijo, ki bo med prijavljenimi izbrala projekte predstavljene v okviru programa BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, bodo sestavljali kustosi BIO 26 in MAO ter predstavniki Centra za kreativnost. Najpomembnejši kriterij pri izbiri bo povezava prijavljenega projekta s temo BIO 26 – Skupno znanje. Pri povzetku projekta opišite na kakšen način vaš projekt prevprašuje, kritizira, podpira, ponazarja, se povezuje ali sooča z glavnima temama – informacijsko krizo in znanjem skupnosti.
 
PRIJAVA
 
Za sodelovanje je potrebno poslati prijavnico. Prijavnice pošljite na marusa.kuret@mao.si – v vrstico z zadevo vpišite BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI _IME PROJEKTA – skupaj z naslednjimi informacijami, ki jih združite v eno PDF-datoteko (velikost največ 10 MB): 
 
Ime projekta
Naziv organizatorja dogodka/prijavitelja
Pravna oblika organizacije (društvo, fakulteta, javni zavod, zasebni zavod, podjetje)
Naslov prijavitelja
Davčna številka (če je prijavitelj pravna oseba)
Kontaktna oseba prijavitelja – elektronski naslov in telefonska številka
Kratek povzetek projekta glede na ustreznost v povezavi z BIO 26 (največ 500 besed)
Lokacija projekta (če je znana)
Trajanje projekta (v času trajanja BIO 26)
Fotografski material (vključen v PDF-datoteko) ali videoposnetek (če je na voljo)
Reference prijavitelja (nekaj besed o organizaciji, link do spletne strani)
Projekte, prijavljene na program BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, morajo prijavitelji v celoti financirati sami. Za produkcijo, opremo, postavitev in odstranjevanje predlaganih aktivnosti, morebitno pridobivanje dovoljenj ali druge organizacijske ali finančne zahteve so odgovorni prijavitelji sami. Muzej za arhitekturo in oblikovanje prijaviteljem lahko svetuje glede lokacij, vendar pa ne prevzema odgovornosti glede iskanja lokacij za prijavljene projekte.
 
Center za kreativnost si pridržuje pravico, da med prijavljenimi projekti izbere projekte, ki jih bo podprl. Izbrani projekti bodo v sodelovanju s Centrom za kreativnost upravičeni do kritja stroškov razstavnega prostora in organizacije dogodka, ne pa tudi morebitne produkcije del. Do koprodukcije so upravičene zgolj pravne osebe ali fizične osebe z dejavnostjo, ne pa tudi fizične osebe. Več o Centru za kreativnost je na www.czk.si.
 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, bo kot organizator BIO 26 – Skupno znanje objavil in oglaševal navedene projekte v programskem vodniku bienala in vodniku po razstavi bienala, na spletni strani BIO 26, v spletnih novičnikih za domače in tuje medije ter na širših javnih in družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram).

ROK ZA ODDAJO PRIJAV
 
19. september 2019
 
 
INFORMACIJE
 
Maruša Kuret: marusa.kuret@mao.si, (01) 235 56 20
 
 
SPREMLJAJTE BIO 26
 
Thumb

InstaStory nagradna igra na Poletni noči

Objavite vaš najljubši izdelek na sobotnem Kreativnem sejmu v parku pred Fužinskim gradom in se potegujte za eno izmed treh darilnih nagrad!

Svoj InstaStory označite z @MAO_Slovenia, @CZK_centerzakreativnost in @blagovna znamka izbranega izdelka enega od razstavljalcev s sejma, ki naj bo glavna zvezda objave. 

V nagradni igri bodo sodelovali InstaStory-ji, objavljeni v času Poletne muzejske noči, torej 15. junija 2019 od 16.00 do 24:00. 
 
1. nagrada: izdelek blagovne znamke, ki ste jo označili v vrednosti do 50€
2. nagrada: 2 vstopnici za ogled razstave Prenavljamo!!! + 2 koktejla Poletne muzejske noči v MAO Kavarni Kaval   
3. nagrada: 2 vstopnici za ogled razstave Prenavljamo!!! + MAO torba
 
Nagrajenci, ki jih bomo izbrali z žrebom, bodo objavljeni do srede, 19. junija.
 
Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov info@mao.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.
Thumb

Šest zmagovalnih projektov za BIO 26

 
26. bienale oblikovanja, ki ga kurirata avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler ter pomočnica kustosa Aline Lara Rezende, se bo spopadel z enim največjih izzivov sodobnega časa – informacijami. 
 
Letošnji bienale oblikovanja bo predstavil šest projektov, izbranih v okviru oblikovalskega maratona – tridnevnega intenzivnega dogodka, ki je temeljil na praktičnem delu in na katerem so radovedni in motivirani udeleženci, med katerimi so bili tako oblikovalci kot tudi neoblikovalci, sodelovali pri reševanju oblikovalskih izzivov. 
 
Oseminsedemdeset sodelujočih, ki so bili izbrani na odprtem pozivu za sodelovanje na BIO 26, se je maja v Ljubljani udeležilo drugega izbirnega kroga oziroma oblikovalskega maratona #1. Delo je potekalo v osemnajstih skupinah, udeleženci pa so imeli priložnost sodelovati z uglednimi oblikovalci in mentorji iz šestih različnih institucij za produkcijo in prenos znanja, in sicer iz knjižnice, muzeja, univerze, doma za starejše občane, botaničnega vrta in časopisne hiše. Skupaj so ustvarjali kreativne rešitve za izzive, ki jih je prednje postavil oblikovalski maraton. 
 
Med vsemi deli je mednarodna žirija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov, izbrala naslednjih šest projektov (po enega za vsako institucijo), ki bodo napredovali v naslednjo fazo oblikovalskega procesa: 
 
1. Knjižnica
Izziv: Kako lahko izmenjava znanja med NUK-om in zunanjimi deležniki odpre dostop do zbirke in ji doda novo vrednost? 
Sodelujoči: Thomas Hügin, Maja Kolar, Yuxi Liu, Alicia Lu Lin, Motong Yang, vodja skupine Špela Pavli Perko
Mentor oblikovanja: Commonplace Studio
Mentorji znanja: Žiga Cerkvenik, Irena Eiselt, Janko Klasinc
 
2. Muzej
Izziv: Kako se lahko obiskovalci poistovetijo z osnovno fizikalnostjo plesa v Začasnem slovenskem plesnem arhivu v MSUM?
Sodelujoči: Cyrus Clarke, Juliana Lewis, Monika Seyfried, vodja skupine Matevž Straus
Mentor oblikovanja: Paolo Patelli
Mentorica znanja: Ida Hiršenfelder
 
3. Univerza
Izziv: Ali lahko z novim programom za produkcijo znanja spodbudimo izmenjavo med fakultetami in pripadniki civilne družbe, na novo opredelimo hierarhična razmerja ter pripomoremo k vrednotenju vsakdanjika študentov oziroma profesorjev? 
Sodelujoči: Gențiana Dumitrașcu, Adrian Judt, Simon Platzgummer, Andreja Pogačar, vodja skupine Janja Štorgelj
Mentorica oblikovanja: Apolonija Šušteršič
Mentor znanja: Tomaž Deželan
 
4. Dom za starejše občane
Izziv: Kako ponovno misliti upokojitev?
Sodelujoči: Guendalina Ballerini, Rebecca Carrai, Emilia Izquierdo, Natalia Skoczylas, vodja skupine Barbara Peterca
Mentorica oblikovanja: Kathrina Dankl
Mentorji znanja: Monika Šparl, Matija Puškarič, Monika Vrhovnik Hribar
 
5. Botanični vrt
Izziv: Kako ustvariti živo banko semen?
Sodelujoči: Eliza Chojnacka, Kamila Kantek, Gabriela Szalanska, vodja skupine Aleš Kobe
Mentor oblikovanja: Futurefarmers
Mentorja znanja: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak
 
6. Časopisna hiša – skupina 3
Izziv: Kako spremeniti časopisni arhiv v deležnika v medijski krajini, ki bo pripomogel k reevalvaciji časopisnih institucij? 
Sodelujoči: Maxime Benvenuto, Petra Matić, Aneta Pawlik, José Pérez, Zuzanna Zgierska, vodja skupine Jurka Mihelin
Mentor oblikovanja: Bureau d'études
Mentor znanja: Ali Žerdin
 
Navedene zmagovalne ekipe bodo sodelovale na drugem oblikovalskem maratonu – od prototipa do izdelka – ki bo potekal med 12. in 14. julijem v Ljubljani. Njihovi projekti bodo prejeli finančna sredstva za nadaljnji razvoj v validirane prototipe, instalacije, storitve ali sisteme, ki bodo predstavljeni v okviru bienala oblikovanja. 
 
Rezultati raziskovalnega dela zmagovalnih izzivov bodo predstavljeni v okviru 26. bienala oblikovanja BIO 26 – Skupno znanje. 
1 2 3 4 5  ...