Poslanstvo muzeja

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je eden najstarejših muzejev za arhitekturo in oblikovanje v Evropi. Leta 1972 ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana, leta 2010 pa je ustanoviteljske obveznosti prevzela Vlada Republike Slovenije. Zbira, ohranja in javnosti posreduje znanje o arhitekturi in oblikovanju. Vodi in se vključuje v projekte v Sloveniji, pa tudi v regiji in širšem mednarodnem prostoru.

MAO deluje kot muzej ter arhitekturno in oblikovalsko središče, katerega naloga je omogočati izmenjavo idej in znanja ter vzpostavljati urbani, arhitekturni in oblikovalski dialog. Z zbiranjem in predstavljanjem dediščine MAO svojim obiskovalcem omogoča razumevanje preteklosti in prihodnosti arhitekture, oblikovanja in fotografije. 

Sodobno in privlačno arhitekturno in oblikovalsko središče

Ponujamo razvejano doživljanje arhitekture in oblikovanja s sodobnimi, privlačnimi predstavitvami. Delujemo kot prostor raznolikih dejavnosti, primernih za širok krog občinstva, s poudarkom na vsebinah za vse starosti ljudi. Spodbujamo zanimanje in dvig znanja o preteklih in sodobnih arhitekturi ter oblikovanju med različnimi skupinami ljudi.

Dinamična mednarodna ustanova   
Krepimo svojo aktivno vključenost v mednarodno dogajanje ter se uveljavljamo kot evropsko relevantna muzejska, informacijska in izobraževalna stična točka za široko področje prakse, raziskave in kritike v arhitekturi in oblikovanju.

Pospeševalec izmenjave idej in znanja
Gradimo inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, ki je orientiran v prihodnost in obenem beleži preteklost. Gradimo zbirko slovenske arhitekture in oblikovanja ter organiziramo domače in mednarodne predstavitve posameznih ustvarjalcev in relevantne tematske preglede.

Gonilna sila urbanega, arhitekturnega in oblikovalskega dialoga
Vzpostavljamo mostove med arhitekturo in oblikovanjem ter njunimi uporabniki. Cilj aktivnosti v muzeju in zunaj muzeja bo med obiskovalci povečati razumevanje praktičnih procesov produkcije arhitekture in oblikovanja, strokovnjake pa soočiti z ljudmi kot najboljšimi poznavalci prostorov kjer živijo ter predmetov, ki jih uporabljajo. Delujemo kot  povezovalni člen in polje interakcije v skupnosti arhitektov in oblikovalcev.

Virtualni sprehod po muzeju>>

Sorodne vsebine

Kontakti

več »