Katalog informacij javnega značaja
Letno poročilo 2011
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2013
Letno poročilo 2014
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2016

Logotip Muzeja za arhitekturo in oblikovanje - slovenska verzija (jpg/eps) in angleška verzija (jpg/eps)


Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reprodukcije del, objavljene na pričujočih spletnih straneh, se na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine, brez soglasja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje oziroma lastnika del, ne smejo uporabljati.
 

Prevzemanje odgovornosti

Muzej za arhitekturo in oblikovanje bo pri oblikovanju spletnih strani skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Muzej za arhitekturo in oblikovanje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Za statistično analizo obiska uporabljamo Google Analytics.

Sorodne vsebine